Sök på hela sajten

Blogg

Finns femtioårsdag

Skrivet i april 2010 som en hyllningstext till en person som heter Finn. Den uppmärksamme läsaren noterar att brevet som skickas här är på femton sidor, medan det på T-sidan är på tretton. Detta av förklarliga skäl! I verkligheten var det på nitton sidor.😄

 

Finn 50 år

 

Fordom flödade feromonerna för flickvännen, fäblessen finns förhoppningsvis fortfarande för frun. Förhistoria:

Finn finner fräsch, formfulländad försäljerska, får formligen feber, förlorar fattningen. Förstummas. Fånstirrar. Fantasier flimrar förbi. "Femme fatale!" (Finn frångår franskan.) "Fenomenalt fruntimmer!"

Finn framstammar: "Förvaringsfacken förefaller fulla ..." "Förvaringsutrymme finns framför fötterna", förkunnar flickan frejdigt. "Finemang!" får främlingen försagt fram.

Finn förpantar först flaskor. Funderar. Fingertoppskänsla fordras! Förnyar finurligt framstöten. "Förestår framtida förlustelse…?" flörtar Finn förföriskt.

"Frestande", fnissar flickan flatterad … Faller. "Föralldel."

Finn får fotfäste, förty förfaringssättet fungerade. Förmodligen fullträff!

"Förgätmigej!" förmanar Finn. "Förresten ... föredrar fröken friheten?" frågar Finn försynt. "Fåntratt. Fritt fram!" försäkrar flickan fryntligt. Finn frustar förtjust.

Finn försvinner, färdas fjärran, frånåkta flickan försmäktar. Frustrerande! Förstadagsbrev från Finn följer, femtonsidigt följebrev från flinka flickan får femstjärnig feedback. Febrilt författande främjar förhandenvarande fjärrförhållande. Fullständigt fantastisk feeling!

Följetongen får fart. Flickan fortsätter förväntansfullt författa försändelser, Finn får följaktligen framtidstro. Fortsättningsvis frekventerar Finn frenetiskt förstnämnda, far förmedelst flyg, förbrukar flera färdbiljetter, ferierna fylls fort. Förträngningsmekanismen fallerar, förtrolighet framväxer. Framtida fysisk förening föresvävar Finn.

Finn försöker frontalangrepp, formulerar förhoppningsfullt frieri. "Föreslår fusion fifty-fifty, försåvitt flamma finns." "Förvisso!" flöjtar flickan fogligt. "Förbehåll förbleknar, framtiden framstår fördelaktig!" "Förträffligt!" filosoferar Finn förnöjt. "Flaggar förslagsvis för femårsplan. Framförhållning framförallt. Fy för förhastade föresatser!"

Förälskade Finn förskaffar fint förpackad förlovningsring, förärar flickvännen. Fästmön fröjdas, fingret förevisas fotograf, förevigas. Förhållandet förstärks. Föräktenskapligt fuffens får faktiskt förbigås, fast frestelsen frodas.

Förlovningsring

Fästfolket förebådar förmälning. Föranstaltar fest, förplägningen förbereds, färdigställs, framdukas. Fränder församlas, förplägas frikostigt: flott festmåltid, fika, förfriskningar. Film framvisas, föredrag framförs, församlingen fägnas.

Förmälningen fullbordas. Framfusige Finns framfart får följder, frugan föder försigkommet flickebarn. Finn förnimmer fadersstolthet.

Fadern företar forskning, fackområdet fermentering. Förarbetar flyhänt, framlägger forskningsfynden felfritt. Framträder färdigutbildad, framställer förstklassiga fabrikat för framåtsträvande företag. Finn får förmånsbehandling, företer framåtanda. Förutom fackkunnig framtoning för folk flest föreligger förtjänsterna föredömligt flit, flexibilitet, företagsamhet, framsynthet. Finn får fabelaktig framgång, förblir fullärd.

Föräldrarna förökas, fostrar fler. Familjen flyttar för försörjningen.

Flerbarnsfadern förgyller fortlöpande familjens fritid. Fjolåret förflöt fridfullt. Fortvaron fortskrider, fadern fyller fyrtio, fyller femtio ... Faserna förlöper förfärligt fort.

Final för fragmentarisk framställning!

Fine, förnuftige förebilden Finn, finstämmige, förtroendeingivande, flerdimensionelle fadersfiguren, familjens fasta fundament, fyller femtio! Femtioåringen får firas furstligt!

Fortsatt fröjdefull födelsedag, Finn!
Fyrfaldig fanfar för födelsedagsbarnet Finn, föremål för firandet!
från fabulerande fennofilen (Finnofilen!)

Madeleine

 

Till högst upp på sidan

 

 

© Madeleine Midenstrand 2007–2024 — Uppdaterad 2022-01-31