Sök på hela sajten

Om mig

 

Utbildning

Akademisk utbildning

Jag har motsvarande tio års heltidsstudier på akademisk nivå, dvs. drygt 600 högskolepoäng. Men jag har alltid arbetat vid sidan av studierna, och någon examen har jag aldrig haft behov av att ta ut.

Språk

Finska, 90 hp
Tjeckiska, 90 hp
Engelska, 60 hp
Svenska som andraspråk, 60 hp
Tyska, 30 hp

Översättning

Översättarlinjen (i finska), 120 hp
Juridisk finska för tolkar och översättare, 15 hp

Hjärnan

Hjärnan - funktioner, sjukdomar och mysterier I och II, 15 hp
Hjärna och beteende, 7,5 hp
Hjärnans biokemi, 7,5 hp

Kost och näringsnära

Kost och hälsa, 15 hp (inriktning: födoämnesöverkänslighet)
Mat, näring och hälsa, 7,5 hp (allmän inriktning)
Mat: Bruk och missbruk, 7,5 hp (inriktning: ätstörningar och sockerberoende)

Övriga ämnen

Antikens kultur och samhällsliv, 60 hp
Konstvetenskap, 30 hp
Autismspektrum, 30 hp
Missbruk och beroende, 7,5 hp

 

Övrig utbildning

(endast från senare år)

Andlig och medial utveckling

Akademin, grundkurs, påbyggnadskurs, fortsättningskurs

Kurser hos Gordon Smith, Storbritanniens bästa och träffsäkraste medium

Djurkommunikation, kurs 1, kurs 2, kurs 3

Ramsbergsgården, olika kurser i medialitet

Stockholms Spiritualistiska Förening, olika kurser i medialitet

Healing

Reconnective Healing 1 och 2

Reiki 1, 2 och 3 A

Hypnos

Transteknik

SSEAH, baskurs och avancerad kurs i hypnos inklusive tidigare liv-terapi

Numerologi

Grundkurs och diplomkurs i numerologi

Utbildning i vuxenundervisning

Grundutbildning i vuxenundervisning (Grundlagenqualifikation Erwachsenenbildung / VHS, Bausteine G1-G4) på BVV**
Baskursen i Euroltautbildningen (Basiszertifikat EUROLTA, European Certificate in Language Teaching to Adults) på BVV
Baskursen i utbildningen Interkulturell kompetens (Interkulturelle Kompetenz Basic) på BVV
Ett tiotal fortbildningskurser på BVV, bl.a. i olika undervisningsmetoder
Ett tiotal fortbildningskurser arrangerade av folkhögskolorna själva

 

** BVV som både utbildar och vidareutbildar lärare är takorganisationen för de bayerska folkhögskolorna, Bayerischer Volkshochschulverband.

 

 

© Madeleine Midenstrand 2007–2024 — Uppdaterad 2023-09-11

Om mig

 

Utbildning

Tidigare verksamhet

Listor

Övrigt

Kontakt

 

Madeleine

Översätt sidan!