Sök på hela sajten

Böcker/Skrifter

 

E-böcker

Jag är kedjeläsare. Det är som att vara kedjerökare, fast med läsning. Jag läser hela tiden. Tidigare när man var tvungen att släpa med sig pappersböcker fick jag ta vad som fanns till hands om jag inte hade någon bok med mig: tidningar, skyltar, fling- eller mjölkpaket, reklamtexter... Fast sanningen att säga var det sällan jag inte hade någon bok med mig. Och numera har jag tillgång till många tusen böcker var jag än är i världen - och de ryms i handväskan eller jackfickan!

E-böcker är det bästa som har hänt i den digitala världen, tycker jag. Mina tusentals pappersböcker tog plats hemma - och kostade därmed hyra - och var besvärliga att hantera i alla flyttar och ommöbleringar. De kunde också bli fläckiga, sönderrivna, förstörda eller bortkomna. För att inte tala om att jag inte kunde ta med mitt bibliotek på resor. Men det värsta var att mina markeringar och anteckningar, som för mig kan vara mer värda än själva boken, var knutna till boken och därmed platsbundna. Och även om jag faktiskt var hemma och hade tillgång till mina böcker kom jag efteråt aldrig ihåg i vilken bok jag hade läst vad, så jag fick bläddra igenom bok efter bok efter bok för att leta efter en anteckning. Ju fler böcker man läser, desto mer omöjligt blir det projektet. Ett tag skrev jag in alla egna reflektioner i datorn när jag hade läst ut en bok, men det tog alldeles för lång tid.

Att låna böcker gillade jag inte, för då kunde jag ju inte markera i dem. Men det hände förstås att någon ändå lånade mig en bok som jag gärna ville läsa. Och om den personen då när jag skulle lämna tillbaka boken sa att jag kunde behålla den, så blev jag inte glad utan arg, för nu hade jag ju läst hela boken utan att kunna markera något i den! Varför hade hen inte kunnat säga det redan från början?!

Alla dessa besvärligheter och irritationsmoment är nu borta, för nu bär jag som sagt alltid mitt bibliotek med mig. Men när jag berättar det för folk får jag till min stora förvåning ofta höra: "Det är inget för mig, för jag vill kunna göra anteckningar och det går ju inte i e-böcker."

Den kommentaren avslöjar att de aldrig ens har testat; de tror bara att det är så. Sanningen är att det går bättre att markera och anteckna i e-böcker än i pappersböcker! Det blir inget kladd i boken, och alla anteckningar finns också ständigt tillgängliga.

Nyligen hörde jag en ny kommentar: "Men jag trodde att e-böcker var skrivskyddade." Det fick mig att inse att det finns ett behov av mer information om det praktiska kring att läsa och hantera e-böcker. Observera att den info jag ger här utgår helt och hållet från mina egna preferenser.

Upp

E-boksläsare

Förutom på datorskärm finns det två sätt att läsa e-böcker: i en e-boksläsare, även kallad läsplatta, och i en app i en vanlig surfplatta eller mobil. Båda har både för- och nackdelar, och här är några av dem:

E-boksläsare/Läsplatta

- är främst till för att läsa böcker i
- använder e-bläck som är skonsamt för ögonen
- kan läsas i solljus men inte i mörker (såvida den inte har inbyggd lampa)
- behöver bara laddas varje eller varannan månad
- helt i svartvitt, dvs. svartvita omslag, bilder och markeringar
- har inte funktionen text-till-tal

 

 

SonyReader

 

Kindle

 

 

App i Android

(eller Ipad, men det har jag aldrig haft)

- ger samtidigt tillgång till allt annat som finns i surfplattan/mobilen
- bildskärmen anstränger ögonen
- behöver laddas mer eller mindre varje dag
- omslag, bilder och markeringar i färg
- kan läsas i mörker men fungerar dåligt i solljus
- kan ha funktionen text-till-tal (beroende på app)


 

SonyReader

 

Kindle

 

 

En del e-boksläsare och appar är knutna till en viss bokhandel, t.ex. Bokus Dito, Adlibris Letto och Amazon Kindle. Amazon har ett eget format på e-boksfilerna som heter azw, medan de flesta andra använder formatet epub. Köpta filer är skyddade antingen med en låsteknik som heter DRM eller med vattenstämpel. För att kunna läsa DRM-skyddade böcker krävs ett Adobe-konto.

Det finns också e-boksläsare som inte är knutna till en butik, liksom det finns tusentals gratisböcker. Var man kan ladda ner kostnadsfria böcker hittar du information om här.

På biblioteken kan man låna e-böcker. De är oftast DRM-skyddade och fungerar i en månad på den enhet där man har laddat ner dem, sedan går de inte att öppna längre. Jag lånar e-böcker från Stockholms Stadsbibliotek även när jag är utomlands.

Man bör alltså fundera på sina läsvanor innan man skaffar en läsplatta eller läsapp. Läser man bara på svenska eller även på engelska, eller också på andra språk? Köper man oftast böcker från en enda butik? I det senare fallet kanske det inte är några problem att knyta plattan till den butiken.

Själv har jag förstås allt på en gång — allt annat vore omöjligt. Jag har både en Kindle Voyage-läsplatta och Kindle-appen, knutna till Amazon.com (USA), plus en oberoende app som heter Bookari där jag har alla epub-böcker. Det innebär att mina böcker finns uppdelade på två olika ställen, ett för Kindle och ett för epub. Dessutom har jag en en obunden läsplatta (Sony PRS-T3) där jag enbart har skönlitteratur, men det är samma filer som finns i Bookari (epub-formatet). (Se mer om detta nedan.)

Upp

Skillnaden mellan e-böcker och pdf-formatet

En del digitala böcker säljs i pdf-format. Det kallar inte jag för e-böcker! Pdf är ett format som är skapat för att se likadant ut i alla enheter, vilket är raka motsatsen till hur e-böcker fungerar. I en e-bok flödas text och bilder om beroende på bildskärmens storlek, så att boken kan läsas lika bra på en så liten enhet som en mobil, och dessutom kan man själv ändra fontstorleken ytterligare och även göra andra inställningar. Pdf-filer däremot gör sig bäst i en dator med stor bildskärm.

Synkning mellan enheter

Min första e-bok läste jag i en e-boksapp som följde med den surfplattan. I en nyare platta testade jag flera olika appar innan jag stannade för Aldiko, som alla IT-tidningar lovordade. Med rätta, tyckte jag. Jag blev överförtjust och hann lägga in alla mina e-böcker, tagga dem, ordna dem i samlingar och läsa många av dem innan en tanke slog mig. Själva bokfilerna hade jag i datorn och på backupenheter, men vad skulle hända med alla mina markeringar och anteckningar när det var dags att byta ut den plattan?? Eller om den blev stulen eller gick sönder?

När jag kollade upp saken hittade jag en oberoende app som kunde synka Aldiko med webben, men det gällde bara äldre versioner. Det funkade inte längre såvida man inte rootade plattan, vilket var uteslutet. Så det gick upp för mig att mina markeringar och anteckningar var låsta i Aldiko-appen och att jag skulle ha förlorat dem om jag plötsligt förlorade plattan.

Där och då insåg jag att den för mig i särklass viktigaste funktionen i en läsapp var synkning. Kravet var att appen skulle synka både böcker, markeringar och anteckningar med webben och sedan vidare till andra enheter, så att inget kunde gå förlorat.

Det finns appar som utlovar synkning, men där det bara är vissa delar som synkas — jag testade flera. Lösningen blev i stället Google Play Böcker (inte att förväxla med Google Books!), som hade allt jag krävde (och samtidigt Bookari Reader Premium, men det är överkurs för nybörjare). Alla som har en surfplatta eller mobil med Android har ett Google-konto, och ofta är Google Play Böcker-appen förinstallerad, redo att användas utan extra inloggning. Annars laddar man bara ner den från Google Play. Man köper böckerna på Google och de hamnar i ens bokkonto på webben och synkas sedan till alla ens surfplattor och mobiler med Android. Även markeringar, anteckningar och bokmärken synkas i alla enheter.

Upp

Ordböcker

Som regel har enheter för att läsa e-böcker inbyggda ordböcker, allt ifrån en enspråkig engelsk till ett stort antal både en- och tvåspråkiga. I vissa kan man också installera egna. Om man läser mycket på andra språk är det absolut något att ta med i beräkningen i valet av enhet.

När man trycker på ett ord kan man välja att kolla det i ordboken, markera det (highlight), göra en anteckning, kopiera det, dela det, etc. Bra ordböcker kan härleda olika ordformer till rätt grundord, som -ingformen nedan, och även behandla ord med bindestreck emellan som ett enda, andra kan det inte.

En dag för inte så länge sedan satt jag och tryckte på ett ord i en bok så fingret vitnade, men ingen ordbok poppade upp. Plötsligt insåg jag varför: det var en vanlig pappersbok jag läste...

 

 

SonyReader

 

Kindle

 

 

Upp

Markeringar, anteckningar och bokmärken

För att markera (highlight) ett ord trycker man på det tills en meny med olika val dyker upp. Väljer man "highlight" kan man också välja mellan olika färger, utom i läsplattor som är svartvita. För att markera mer än ett enstaka ord trycker man på det första ordet och drar sedan fingret till det sista ordet. Om man i stället vill göra en notis i anslutning till markeringen väljer man "Note" eller anteckningsikonen, så kommer det interna tangentbordet upp och man kan lägga till en egen anteckning.

 

 

SonyReader

 

Bookari

 

 

I min Sony Reader och i Bookari kan man också skriva och rita för hand, med fingret eller med en digital penna. (I Bookari kan man förstås använda olika färger om man vill.)

 

 

SonyReader

 

Bookari

 

 

Markeringarna, anteckningarna och bokmärkena sparas alltid utanför själva boken, så bokfilen påverkas inte och därför är det oväsentligt om den är skrivskyddad eller inte. (DRM-böcker är skyddade från intrång, fria böcker kan man gå in och ändra vad som helst i.) Titta på sidorna med handskrivet klotter ovan - i en pappersbok hade klottret funnits på papperet i boken, här finns det separat. Det följer med när boken synkas mellan enheter i ett konto, men om man tar bort boken från kontot och för över den till ett annat konto så är den som ny igen. Men självfallet går allt att radera när som helst.

Eftersom allt detta sparas separat, innebär det att egna markeringar och anteckningar i biblioteksböcker finns kvar även när böckerna inte går att öppna längre.

Bokmärken använder jag inte så ofta. De skapas när man klickar högst upp i höger överkant på en sida, men de behövs inte för att hitta tillbaka dit där man slutade läsa sist, eftersom den informationen sparas automatiskt. Så bokmärken använder man bara för att hitta tillbaka till en viss sida.

I Google Play Böcker, Amazon Kindle och Bookari lagras markeringar, anteckningar och bokmärken centralt och lättåtkomligt: i Google i separata dokument i mappen "Anteckningar i Play Böcker" på Google Drive, i Kindle i Amazon-kontot i en separat anteckningsbok, och i Bookari i webbkontot Cloud under rubriken "Notes". Som synes är själva texten färgmarkerad i Google och Bookari, medan Kindle markerar färgen dels med text ("Yellow highlight", "Green highlight" etc.), dels med ett vertikalt streck i den färgen bredvid texten.


Google

Google

 

Kindle

Kindle

 

Bookari

Bookari

 

Appen Kobo (jag har bara testat Android-appen, inte läsplattan), knuten till e-bokhandeln Rakuten Kobo, sparar dem däremot inte centralt utan i en fil på själva enheten. Adlibris Letto och Bokus Dito har jag inte testat. Enligt beskrivningen på Google Play synkas böckerna i både Letto och Dito med webben och andra enheter, däremot skriver ingen av dem något om markeringar och anteckningar. Båda har för övrigt urdåligt betyg på Google Play (Letto 2,1 och Bokus 1,9).

Oberoende läsplattor som min Sony Reader erbjuder möjligheten att manuellt ladda upp varje markering/anteckning till ens Evernote-konto för att på så vis göra dem tillgängliga där. Om de sedan går att synka vidare därifrån till ett annat konto har jag inte haft behov av att ta reda på.

Upp

Text-till-tal

En del föredrar ljudböcker framför textböcker. Men med e-böcker behöver man inte alltid välja. I Amazon är text-till-tal en funktion som fungerar för vissa Kindle-böcker och i vissa enheter, och i Bookari Premium kan man få alla sina e-böcker upplästa för sig. Böckerna är förstås inte professionellt inlästa utan det är talsyntes, men det fungerar fantastiskt bra, säger jag som är mycket känslig för hur högläsning låter! Jag har testat med böcker på svenska, engelska, tyska, franska, norska, danska, finska och tjeckiska, och det fungerar lysande.

Min rekommendation till nybörjare

Utgångspunkten för min rekommendation är att markeringar och anteckningar i böcker är lika viktiga för dig som för mig, och du vill kunna spara dem så länge du vill.

För dig rekommenderar jag Google Play Böcker eller Amazon Kindle. För- och nackdelar:

Google Play Böcker *

- finns inte för läsplatta, bara som app
- böcker finns tillgängliga på många olika språk i samma konto
- böcker, bokmärken, markeringar och anteckningar synkas automatiskt via webben till alla enheter och sparas i separata dokument på Drive
- plats för 1000 böcker i varje Google-konto
- fritt fram att ladda upp egna gratisböcker (DRM-skyddade böcker går inte att ladda upp), och de behandlas precis likadant som köpta böcker
- enbart en enspråkig engelsk ordbok, inga andra går att installera
- böckerna har begränsade sorteringsmöjligheter och går inte att dela upp i olika samlingar

Upp

Amazon Kindle

- finns både för läsplatta och som app
- kontot är kopplat till Amazon i ett enda land, och det går inte att blanda Amazon-konton i olika länder utan för det krävs separata konton (det finns även böcker på andra stora språk i engelskspråkiga Amazon, men utbudet är begränsat och dyrare)
- böcker, bokmärken, markeringar och anteckningar synkas automatiskt via webben till alla enheter och sparas i ens Notebook
- plats för obegränsat antal böcker i varje Amazon-konto
- fritt fram att ladda upp egna gratisböcker (DRM-skyddade böcker går inte att ladda upp) - MEN
  a) de behandlas inte som böcker utan som "dokument" i en separat mapp
  b) markeringarna och anteckningarna i dem synkas inte till Notebook utan finns bara i själva boken
- många förinstallerade enspråkiga och tvåspråkiga ordböcker, och det går också att köpa och installera nya
- böckerna går att sortera i virtuella samlingar, och varje bok kan höra till flera samlingar

* Jag tyckte mycket om Google Play Böcker och använde det flitigt i flera år, men till slut tröttnade jag på två saker: att det inte gick att sortera böckerna i samlingar, och att den enda ordbok som fanns tillgänglig var enspråkigt engelsk. När jag läste böcker på andra språk var jag tvungen att använda antingen den integrerade Google Translate (som är bedrövlig just på andra språk än engelska) eller en extern ordbok, i stället för att bara kunna trycka på ordet i e-boken och få upp en förklaring. Om du tror att det inte skulle passa dig heller, läs vidare under rubriken Överkurs här nedanför.

Som sagt har jag inte testat Bokus Dito och Adlibris Letto och har inget behov av att göra det heller, men om du gör det och tycker att de fungerar för dig så är det ju bra.

Upp

Överkurs: Hur jag själv gör

Böcker är det som jag värdesätter mest av mina ägodelar, så för mig behöver inte appar och konton vara gratis eller enkla. Jag betalar gärna för att få de funktioner jag vill ha. I sammanfattning är mina val följande:
- Calibre e-book management (som otroligt nog är gratis!) för att redigera e-böcker i datorn
- Book Collector för att katalogisera både e-böcker och pappersböcker i datorn och på webben
- Sony Reader och Amazon Kindle e-boksläsare/läsplattor
- Amazon Kindle-appen
- Bookari Reader Premium-appen

Som jag skriver ovan har jag samtliga böcker i epub-formatet i Bookari, både köpta och gratisböcker, och dessutom har jag skönlitteraturen även i Sony Reader. Det beror helt enkelt på att jag markerar och antecknar mycket i facklitteratur, och det är viktigt för mig att det synkas i realtid. I skönlitteratur gör jag sällan markeringar och noteringar och då är läsplattan behagligare för ögonen, särskilt om boken saknar illustrationer. Om det är en bok med färgbilder läser jag den hellre i Bookari.

I Kindle synkas allt mellan appen och läsplattan, inklusive egna noteringar, men eftersom markeringarna blir svartvita läser jag även här hellre facklitteratur i appen och icke-illustrerad skönlitteratur i läsplattan. Jag använder nämligen olika färger för olika saker (dock inte på bilden ovan, där vill jag bara visa olika färger).

I Kindle har jag enbart köpta böcker, därför att gratisböcker som man laddar upp i sitt konto särbehandlas, sannolikt i syfte att uppmuntra till köp i stället. Egna uppladdade böcker hamnar i en separat mapp, och det man markerar i dem synkas inte mellan enheter och sparas inte i Notebook. (Ganska fräckt, faktiskt!)

Böckerna i både Bookari och Kindle kan förstås sorteras efter titel, författare osv., men utöver det har Bookari fantastiska filtreringsmöjligheter. Man kan filtrera efter samlingar, etiketter, författare, förlag, serier, språk, format, betyg, nyligen lästa, nyligen tillagda, olästa, med eller utan noteringar m.m. I Kindle finns i princip bara samlingar, så om man vill ha böckerna uppdelade exempelvis efter språk får man skapa en samling för varje språk.

Om all världens böcker fanns tillgängliga på ett enda ställe skulle ingen uppdelning vara nödvändig, men så är ju dessvärre inte fallet...

Men på grund av att jag har mina e-böcker på olika ställen och fortfarande aldrig kommer ihåg i vilken bok jag läste vad, har jag tagit det hela ett steg längre: jag kopierar samtliga markeringar och anteckningar från webbkontona (se ovan) till OneNote i datorn, där jag har skapat en särskild anteckningsbok för det. Där har jag allt som jag har noterat samlat och sökbart och alltid tillgängligt även i mobila enheter, i OneNote-appen.

Flikarna överst är ämnen och sidorna till höger är författare.

 

OneNote

 

Men som sagt - det är verkligen överkurs!

Nu hoppas jag att du aldrig mer säger att det inte går att anteckna i e-böcker... :-)

 

Skrivet i mars 2018.

 

Till högst upp på sidan

 

 

© Madeleine Midenstrand 2007–2024 — Uppdaterad 2021-12-28

Översätt sidan!

Madeleine