Sök på hela sajten

Drömtolkning

 

"I natt jag drömde..."

Visst är det spännande att vakna på morgonen, komma ihåg en dröm och undra vad den betyder! Att inte tolka sin dröm är som att få ett brev med posten och inte öppna och läsa det, har någon vis person sagt. Jag anser att drömmarnas värld har många dimensioner och är en outtömlig källa till kunskap och självinsikt.

Om du tror att du aldrig drömmer så ska du veta att alla gör det. Inte bara varje natt, utan flera gånger per natt. Det finns knep för att lättare komma ihåg sina drömmar, och när man börjar utveckla sig på det personliga och andliga planet upptäcker man ofta att man minns sina drömmar bättre. Det är inget konstigt med det. Har man gläntat på dörren in till det undermedvetna har ju budskapen därifrån lättare att nå upp till ens medvetna jag.

Min bakgrund

Liksom astrologi är ett livslångt intresse, så har också drömmar fascinerat och engagerat mig i hela mitt liv. Och precis som i astrologin är mytologi och symboler en integrerad del av drömmarnas värld. På 1970-talet började min syster gå i en psykoterapi som utgick från hennes drömmar. Hon gick där i sju år, och under den tiden försökte hon och jag också analysera och tolka varandras drömmar. Många år senare gick jag själv i drömterapi hos samma terapeut. Tolkningsmetoden hade hämtat inslag från flera olika skolor, men kanske mest från den jungianska.

Jag förundras över människor som högt och ljudligt berättar om sina drömmar på tunnelbanan och andra ställen där vem som helst kan höra. Om de bara visste hur mycket de därmed avslöjar om sig själva!

Min boksamling i ämnet

Här finns min samling av böcker om drömmar & drömtolkning. Klicka på ett omslag för mer information om boken.

 

 

© Madeleine Midenstrand 2007–2024 — Uppdaterad 2021-12-28

Personlig utveckling

 

Numerologi

Astrologi

Healing

Tidigare liv

Hypnoterapi

Drömtolkning

Priser

Logi

 

Till den andliga bloggen

Madeleine

Översätt sidan!