Sök på hela sajten

Listor

Böcker som jag läste 2009

Här är en lista över de böcker jag läste 2009. Den sist lästa står högst upp.

Den högra kolumnen är inte tänkt som någon "recension" eller sammanfattning av bokens innehåll utan är en personlig reflektion som kan vara allt ifrån en liten detalj som jag har hängt upp mig på till något övergripande.

<< Tillbaka till midenstrand.se/Listor

 

Titel, år, författare, originaltitel, översättare

Reflektion

Från neuron till neuros. En introduktion till fysiologisk psykologi / 1988

Hansen

Av: Stefan Hansen

Stefan Hansens bok skiljer sig i ett avseende från alla andra böcker om hjärnforskning som jag har läst: den är enormt roligt skriven. Berättarglädjen och humorn är genomgående drag som ofta får mig att skratta högt, och det är mycket ovanligt för neurovetenskaplig litteratur! Ett av greppen är för genren oväntade och dråpliga formuleringar, som "...är ungefär lika lätt som att räkna vattenmolekyler i Avestaforsen", eller "biet får en flygande start på sin karriär som botaniker". Ett annat grepp är att använda du-tilltal och imperativ i stället för det brukliga "man" eller passivform: "Du kan själv använda det här testet när du nästa gång har en samarbetsvillig rhesusapa till hands. Lägg då...", eller: "Om du råkar vara sorkunge, liknar din arvsmassa den som ungen i bohålet intill har", och så en lång beskrivning av hur ditt liv som sork ter sig.

Kognitiv neurovetenskap. Studier av sambandet mellan hjärnaktivitet och mentala processer / 2009

Nyberg

Av: Lars Nyberg

Trots att den här boken till stilen är torr som fnöske är det ändå kul att läsa en sprillans ny bok om hjärnan där även den senaste forskningen presenteras, än så länge inte som fakta utan i form av hypoteser och teorier som stöds av en eller flera studier. Kognitiv neurovetenskap är ett spännande område som består av perception, uppmärksamhet, minne, språk, emotioner och medvetande. Något som dock stör mig är att engelskan (som väl är Nybergs forskningsspråk) lyser igenom inte bara i ordvalet utan ibland även i syntaxen - och på ett ställe står det till och med ett "and" mitt inne i en annars helsvensk mening!

An Introduction to Brain and Behavior / 2006

Kolb

Av: Bryan Kolb & Ian Q. Whishaw

Det här är en helt fantastisk kursbok till en universitetskurs om hjärnan. Det är nämligen inte bara en bok utan en hel resursbank: till boken är det kopplat en väldig massa information, länkar och interaktivt studiematerial på webben, bl.a. frågesporter och frågor med hjälp av textkort. Ett optimalt sätt att lära sig på!

Även boken är mycket pedagogiskt upplagd med många färgbilder, listor över nyckeltermer, sammanfattningar, kontrollfrågor m.m. Innehållet är av blandad svårighetsgrad, och graden hänger förstås på ens egna förkunskaper. Jag som inte fattar ett smack av fysik tycker att det är rätt jobbigt att ämnet hjärnan innehåller så mycket fysik...

Näringslära för högskolan / 2006

Abrahamsson

Av: Lillemor Abrahamsson m.fl. (red.)

Som namnet anger är även det här en kursbok. Den är 150 sidor tjockare än Studentlitteraturs variant, så den är alltså mer heltäckande, men å andra sidan lite torrare till både innehåll och upplägg. De två kursböckerna kompletterar varandra på ett fint sätt, och om man ska läsa båda två är det en bra idé att ta den här som nummer två.

Näring och hälsa / 2007

Johansson

Av: Ulla Johansson

Efter alla böcker av individuella matprofeter, var och en med sin egen tro, var det befriande att läsa en neutral bok baserad på den senaste forskningen och de officiella svenska och nordiska näringsrekommendationerna. Det här är en kursbok på universitetet, och det märks på både innehållet och upplägget som jag tycker är mycket tilltalande. Särskilt gillar jag att det i slutet av varje avsnitt finns ett "Vegetarian special" med rekommendationer och information speciellt för vegetarianer och veganer. På webben finns det dessutom interaktiva övningar till boken och ytterligare material som man kommer åt genom att logga in på bokens webbsida. Mycket bra!

Svenska närings-
rekommendationer / 2005

SNR-2005

Av: Livsmedelsverket

Den här skriften ingår som kurslitteratur i en kurs om näringslära som jag ska gå. Hoppas bara att den är tänkt som referensmaterial, så att vi inte behöver lära oss alla tabeller och rekommendationer utantill...

Tal på Övralid 1979 / 1993

Henrikson

Av: Alf Henrikson

Vilken present till en samlare av Alf Henriksons böcker – ett tal som är utgivet i en upplaga av 600 exemplar!

Vem är det som bestämmer i ditt liv? Om mindfulness / 2009

Nilsonne

Av: Åsa Nilsonne

Den tredje boken om mindfulness som jag läste skilde sig markant från de andra två. Deras influenser kom från USA och Kabat-Zinn, Nilsonne däremot har bott i Asien och har därför en mer direkt kontakt med buddhismens rötter, och det märks. Dessutom bygger boken på hennes egen bild av den medvetna närvaron som en inre teaterscen, och det tycker jag var en mycket lyckad och åskådlig bild. Det gör att boken blir mer praktiskt inriktad än de andra och innehållet lättare att ta till sig och att omsätta i handling. Boken är en "kurs för teaterdirektörer", och det är alltså vi själva.

Ett enda exempel på att boken är mer praktisk än de andra: alla tre författarna skriver att vi ska ha ett icke-dömande förhållningssätt. Men i de två första får läsaren själv tänka sig vad det betyder. Nilsonne förklarar utförligt och ger också många exempel. "Vilken äcklig mat" är en dömande tanke, men "Jag tycker att friterad mat är äcklig" är inte en dömande utan en beskrivande tanke. Det stämde inte alls med hur jag tidigare hade tolkat "icke-dömande"!

Mindfulness från början / 2008

Mandrup

Av: Charlotte Mandrup

Originaltitel: Mindfulness

Översättare: Öyvind Vågen

Det jag har kallat "eufori" visar sig vara mindfulness: den känsla jag får när jag är kreativ i mina egna projekt och 100 % koncentrerad på det jag gör, när energin flödar och allt runtomkring försvinner därför att jag är helt uppfylld av enbart här och nu. Och det är verkligen den bästa känsla som finns!

Även Mandrup tar upp det här med att ha många bollar i luften. Ett kaotiskt och överbelamrat skrivbord signalerar att vi är väldigt upptagna. "Vad ska det vara bra för?" frågar både hon och jag. Ett kaotisk skrivbord äter energi och stör det estetiska, säger hon, något som varken bidrar till effektiviteten eller välbefinnande. Det visar bara att personen har ett rörigt medvetande.

Det här var väldigt skönt att läsa, eftersom det annars är en utbredd missuppfattning att ordningsamma personer har kaos inombords och kompenserar detta inre kaos med en yttre ordning. I stället är det ju så att den yttre ordningen speglar den inre ordningen - man strävar efter att ha samma system runt omkring sig som man har inombords.

Ju mer ordning, lugn och överblick man har runt omkring sig, desto mindre störs medvetenheten och desto bättre kan man koncentrera sig, tycker både jag och Mandrup.

Mindfulness i vardagen. Vägar till medveten närvaro / 2007

Schenström

Av: Ola Schenström

Inför en översättning blev jag tvungen att läsa in mig på mindfulness, som jag knappt visste något om. Men till min förvåning visade det sig att jag redan i mångt och mycket lever ett liv baserat på mindfulness: "Ett viktigt resultat av mindfulnessträning är en ökad förmåga att ta hand om sig själv och sin egen hälsa. Vi lär oss lyssna på vår kropp och blir mer medvetna om våra behov av till exempel fysisk aktivitet, vila och sömn. Vi uppmärksammar i högre grad än tidigare vad och hur mycket vi äter. Vi känner tidigt igen signaler på för hög stressnivå och lär oss hur vi kan reducera den."

Mindfulnessträning är säkert jättebra för folk som har många bollar i luften och lever ett hektiskt och stressigt liv. Jag gör ingetdera, för jag upptäckte redan som liten det som Schenström rapporterar: vi mår bättre av att göra en sak i taget. Att göra flera saker samtidigt medför att det tar längre tid och risken för misstag ökar. Att bli avbruten eller att ofta växla uppmärksamhet minskar hjärnans förmåga att bearbeta information, för hjärnan har en starkt begränsad förmåga att koncentrera sig på flera saker på en gång.

Hälsans mysterium / 1987

Antonovsky

Av: Aaron Antonovsky

Originaltitel: Unraveling the mystery of health

Översättare: Magnus Elfstadius

En klassiker som nämns i nästan varenda bok jag översätter, så det var givet att jag ville läsa den.

Det var Antonovsky som myntade begreppet salutogenes (hälsans ursprung) i motsats till patogenes (sjukdomens ursprung). Den som har ett patogeniskt synsätt blir en snäv specialist på en bestämd sjukdom i stället för att lära sig någonting om ohälsa - för att inte tala om hälsa.

Avgörande för hälsan är enligt Antonovsky KASAM, känsla av sammanhang. Begreppet KASAM innefattar tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Ju starkare KASAM en person har, desto lättare är det för den personen att hantera olika livssituationer och bevara hälsan. KASAM är alltså snarare ett allmänt förhållningssätt än en enskild faktor.

En härlig bok som jag blev glad av att läsa.

Stephan Rössners må-bra-bok / 1999

Rössner

Av: Stephan Rössner

I den tredje boken av Rössner som jag hade hittat för en billig peng på Myrorna kommer han med en brasklapp i förordet: "Delar av materialet kan återfinnas i mina gamla böcker men har här sammanställts och anpassats på ett lättillgängligt sätt." Ordet "kan" är inget annat än en ren lögn. Självklart vet han att han än en gång har kopierat in stora delar av det han har skrivit tidigare. Med den taktiken är det inte konstigt att han kan ge ut så många böcker så ofta.

Dåligt, Stephan Rössner!

Kroppen har rätt / 1998

Rössner

Av: Stephan Rössner

När jag började på den här boken, direkt efter Rössners "God mat...", kände jag genast igen misstänkt mycket. Och det visade sig att uppskattningsvis ungefär en tredjedel av boken är direkt kopierad från "God mat..."! Enstaka gånger har han formulerat om någon mening, och materialet är lite omstuvat, men det mesta av den tredjedelen har han kopierat precis rakt av. Till och med korrfelen har hängt med!

Visserligen är det sig själv han kopierar och det är inte förbjudet, men att ge ut en ny bok med ny titel utan att ange att en stor del av innehållet är exakt detsamma som i hans två år gamla bok kallar jag för bedrägeri.

Inte undra på att så många av Rössners böcker finns för en tia styck på Myrorna!

God mat för klokt folk / 1996

Rössner

Av: Stephan Rössner

Att spenat i mitten av 1900-talet betraktades som ovanligt järnrikt beror på ett räknefel. Tyska forskare som undersökte järninnehållet i olika grönsaker råkade sätta decimalkommat fel.

Ett amerikanskt telefonbolag har räknat ut att en trådlös telefon i hemmet med amerikanska telefonvanor innebär en besparing på 10 mils promenad på ett år jämfört med en väggfast telefon, vilket betyder att de sladdlösa telefonerna leder till en ökning av 1–1,5 kilo fett/år.

Vissa blir hungriga av ett träningspass, andra tappar aptiten av motion.

Överviktiga människor svarar på stress genom att äta mer, normalviktiga äter i stället mindre.

Kvinnor lever längre än män och tycks ha organsystem som tål det mesta bättre än män, med ett enda undantag: kvinnors lever är sårbarare än mäns. Infektioner, inflammationer och andra sjukdomar i levern ger större skador hos kvinnor än hos män.

Den hemlige kocken / 2008

Nilsson

Av: Mats-Eric Nilsson

Liksom så många andra är jag våldsamt imponerad av den här grävande journalistens omfattande arbete med att undersöka och visa upp allt fuskande och fejkande som livsmedelsindustrin ägnar sig åt med de livsmedel vi sätter i oss. Vilka detektivanlag han har, och vilken gedigen research han har gjort! Mycket välförtjänt har han också fått flera priser för boken. På köpet får man också bl.a. en lista över genuina matproducenter över hela Sverige och en E-nummerguide till 316 tillåtna livsmedelstillsatser, så nu slipper man köpa E-nummerguiden separat.

Boken innehåller så ofantligt många exempel på hemskheter att det är svårt att välja ut några. Därför säger jag i stället: Läs den här boken!! Jag citerar författaren: "Har man väl fått upp ögonen, är det svårt att sluta dem igen. Att återigen börja blunda för allt fusk och alla onödiga tillsatser, känns inte som ett rimligt alternativ."

En främmande man / 1962 (1985)

Lang

Av: Maria Lang

Här är alla samlade (åtminstone ett litet tag) på semester i Bergslagen: Puck och Einar Bure och deras två barn, Pucks pappa Johannes Ekstedt, Christer och hans Camilla. Som så ofta i deckare handlar det här om att gräva i ett gammalt mord som sedan resulterar i ett nytt mord.

Mörkögda augustinatt / 1956 (1990)

Lang

Av: Maria Lang

Jag gillar de äldsta Lang-böckerna bäst, med Puck Ekstedt som senare blir Bure (kanske därför att hon är akademiker och Pucks pappa är egyptolog i Uppsala). Här har Puck och Einar fått sitt första barn, Pyret. Handlingen utspelar sig inte i Bergslagen den här gången utan i Roslagen.

Det är ugglor i mossen / 1974

Lang

Av: Maria Lang

Jag är inte bara Christie-fan utan också Maria Lang-fan. Hon har en alldeles särskild plats i mitt hjärta därför att jag är från Bergslagen och det är mina hemtrakter och min barndoms dialekt hon beskriver. Men miljön i "Ugglor i mossen" är mig inte bekant, för nästan hela boken utspelar sig i en stuga på en mosse i en skog utanför Skoga (Nora).

Upplösningen är ovanlig för Lang, för ingen mördare åker fast – alla inblandade nekar och bevis saknas.

Diabetes / 2007

Alvarsson

Av: Michael Alvarsson, Kerstin Brismar, Gunnel Viklund, Eva Örtqvist och Claes-Göran Östenson

Det här är den andra boken jag läser i serien "Karolinska Institutets forskare skriver" där svenska forskare skriver om våra stora folksjukdomar i medicinsk populärvetenskaplig form. Båda gav mersmak och jag längtar redan efter att läsa de övriga böckerna i serien! Jag antecknade sida upp och sida ner med matnyttiga fakta, så här nöjer jag mig med att återge två:

Det finns i dag fler överviktiga än undernärda på jorden.

3 miljoner svenskar är överviktiga.

Diabetes / 2006

Sundin

Av: Anki Sundin

1985 fanns det 30 miljoner diabetiker i världen, 1995 fanns det 135 miljoner. Talande siffror.

Läsk är i dag den största källan till socker för barn.

Det mättade fettet vi får i oss med maten bildar tio gånger mer kolesterol än det finns kolesterol i maten.

Varje ökning med 15 cm i midjemått innebär en fördubblad risk för diabetes typ 2.

De allra flesta människor i hela världen diagnostiseras med diabetes under den kallare delen av året. Kyla ökar både insulinbehovet och blodsockret, och bukspottkörteln hänger inte med när behovet av insulin ökar p.g.a. kylan.

Insulinfrisättningen blir högre efter måltid på kvällen än på morgonen även om måltiderna är exakt likadana. Det betyder att måltiderna på kvällen ska vara lite mindre än de man äter tidigare på dagen. Då minskar insulinbehovet vilket är positivt för alla, men särskilt för sockerberoende och diabetiker.

Och så skriver hon att sockerberoende inte ska äta var tredje utan var fjärde timme, men hon ger ingen förklaring alls. Jag skulle gärna vilja veta vad hon grundar det på.

Diabetes och nervsystemet / 2001

Ajanki

Av: Tord Ajanki

Efter att ha läst Ajankis rafflande bok om insulinet (se nedan) hade jag stora förväntningar på den här, eftersom jag trodde att det var en bok – och det trodde de på biblioteket också. Det visade sig vara ett tunt häfte på elva sidor som ingår i Svenska Diabetesförbundets skriftserie. Men neuropati (nervskador) är en viktig faktor vid diabetes, eftersom varannan patient har perifer neuropati efter 25 års diabetes. Läsvärt är det alltså ändå.

FYSS 2008. Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling / 2008

Fyss

Av: Yrkesföreningar för fysisk aktivitet och Statens folkhälsoinstitut

Vilken guldgruva! FYSS tar upp exakt samma saker som den bok jag översätter just nu (om träning) och är till fantastiskt stor hjälp i fråga om både fakta och fackspråk. Den finns också som gratis pdf-fil, men jag köpte boken för att kunna läsa den från pärm till pärm, för jag orkar inte läsa över 600 sidor på bildskärmen. Det är helt perfekt att ha både boken (för att läsa) och pdf-filen (för att snabbt kunna söka efter ord och uttryck). Mycket professionellt skriven, bra språk, ytterst få korrfel.

Styrketräning – en anatomisk guide / 2006

Delavier

Av: Frédéric Delavier

Originaltitel: Guides de mouvements de musculation

Översättare: Anna Aronsson och Emma Leonard

Den här boken är ett absolut måste för en bok om träning som jag översätter just nu, full med styrketräningstermer och namn på muskler och fantastiskt bra illustrationer. Väldigt synd att den saknar register, det minskar användbarheten enormt.

Jag noterar att den här nya upplagan, som kom bara några år efter den första, har andra översättare (två kvinnor). Undrar varför inte samma översättare bara fick revidera sin gamla översättning?

Malins löparbok / 2000

Ewerlöf

Av: Malin Ewerlöf och Sten Feldreich

Jag hade faktiskt aldrig hört talas om Malin Ewerlöf, men hon verkar vara en sympatisk person som inte bara kommer med allmänna råd och reflektioner som man gör i de andra böckerna om träning, utan också med lite mer privata sådana. Ett exempel är att hon har noterat att menssmärtor verkar mildras av fysisk aktivitet. Ett annat privat tips är att hon dricker osockrad fullkornsvälling för barn över ett år (4 dl), därför att hon tycker att vuxenvälling är för söt.

Marathon. Löpning som livsstil / 2001

Shemweta

Av: Alfred Shemweta och Jan Lundström

Samma upplägg som Porsmans häften, men om maraton och av en annan författare, som är idrottskonsulent och långdistanslöpare. Intressant uppgift som är lätt att lägga på minnet: varje kilos viktminskning efter hård löpning motsvarar ungefär en liter vatten.

Spring fortare: löpning / 2000

Porsman

Av: Camilla Porsman

Även detta är ett häfte på 35 sidor. Till skillnad från jogginghäftet, som mer handlar om att över huvud taget komma i gång, riktar sig de här råden förstås till joggare som vill börja springa lite fortare och kanske t.o.m. tävla.

Kom igång med jogging / 2000

Porsman

Av: Camilla Porsman

Ett tunt häfte på 35 sidor, en ren introduktion alltså. Det här var behållningen för mig: Många tror att de ökar effekten av joggingpassen genom att springa med hantlar i händerna eller med viktmanschetter kring fotlederna. Men det är inte sant, snarare leder detta till att lederna belastas på fel sätt, vilket kan leda till skador. Man ska springa när man springer och styrketräna när man styrketränar, eller varva i intervall, men inte göra båda samtidigt.

Träna din kondition / 2002

Forsberg

Av: Artur Forsberg, HC Holmberg och Katarina Woxnerud

Om man bara ska ha en enda allmän bok om träning ska det nog vara den här. Den tar upp bl.a. kroppens funktion, träningslära, träningsformer, träningsskador och näringsfysiologi illustrerat med många bilder, figurer och tabeller, vilket ger en mycket bra helhetsbild. Synd bara på de många korrfelen (över 40 stycken!). Givetvis är jag glad att den framhåller hur viktig just kosthållningen är: idrottsskador och allmän formförsämring beror ofta på dålig kosthållning. Framgång i idrott nås nämligen inte via olika piller utan genom hård träning, vettig kost och sunt leverne.

Hitta din egen toppform / 2004

Toppform

Av: Helena Mirsch, Blossom Tainton Lindquist, Fredrik Paulún, Oscar de Hoog, Lena Nevander Friström och Eva Rusz Malmberg

När den här serien gick på SVT bodde jag utomlands, så när jag köpte boken visste jag inte ens att den baserade sig på en tv-serie. Jag kan tänka mig att den har bidragit mycket till att öka svenskarnas kunskaper om kost och träning, särskilt som "vanliga människor" fick delta, i syfte att försöka ändra sina levnadsvanor.

Också här fokuseras det förstås på övervikt: även en blygsam övervikt innebär en stor risk för en rad sjukdomar. Exempelvis stiger blodtrycket för varje extra kilo man bär på, och högt blodtryck ökar i sin tur risken för både hjärt-kärlsjukdomar och stroke.

Det i mitt tycke bästa tipset i boken handlar om något helt annat, som jag redan både hade kommit på själv och omsatt i handling (men tyvärr ändå alldeles för sent i livet, tycker jag nu): att byta till en mindre och billigare bostad för att kunna arbeta mindre och ägna mer tid åt en kreativ hobby.

Stora fett-
förbränningsboken / 1998

Porsman

Av: Camilla Porsman

I stort sett samma innehåll som i Paulúns bok om fettförbränning, men detaljerna skiljer sig förstås åt. Här är ett par bra:

Hela 25 % av blodsockret går åt till hjärnans funktioner. Det är ett av skälen till att bantning faktiskt gör en dum.

Skillnaden mellan en vältränad och en otränad person kan vara 36 000 hjärtslag per dygn. Det blir 13,1 miljoner slag på ett år, vilket säger en del om det slitage man besparar hjärtat genom regelbunden konditionsträning.

Och här är en urkorkad:

"Visst, det finns människor som avsvär sig godis och allt som innehåller mycket fett, socker och salt över en dag och sedan inte äter sådan mat igen. Någonsin. Men de är få och – i ärlighetens namn – ganska tråkiga."

Det här påståendet säger rätt mycket om Camilla Porsman.

Allt om fettförbränning I / 2003

Paulun

Av: Fredrik Paulún

För första gången i mänsklighetens historia är det fler som dör av överätning än av svält. Och eftersom bantningskurer inte hjälper ett dugg på lång sikt ("att försöka gå ner i vikt utan att äta är som att försöka förbättra en bils prestanda genom att inte tanka") bör alla som vill gå varaktigt ner i vikt lära sig lite om fettförbränning. Då är insulin det viktigaste hormonet, för det påverkar alla faktorer som styr fettförbränning och fettinlagring. God insulinkänslighet är därmed viktigt inte bara för diabetiker och sockerkänsliga utan även för dem som behöver gå ner i vikt. Men det är också viktigt att känna till de olika typer av fetter som maten innehåller, eftersom de påverkar kroppen på olika sätt. Här finns en lång tabell med livsmedel och deras olika fettinnehåll.

Vad är då hemligheten bakom maximal fettförbränning? Det är densamma som budskapet i allt som rör hälsa: rätt kost vid rätt tid, grundläggande kunskaper i näringslära och fysisk aktivitet.

Vitaminer och mineraler för ett bättre liv / 2000

Oberbeil

Av: Klaus Oberbeil och Norbert Treutwein

Originaltitel: Fitmacher für jeden Tag, Vitamine, Spurenelemente, Mineralstoffe

Översättare: Matti Tönnes

Ännu en tilltalande bok av Klaus Oberbeil, med massor av aptitretande färgbilder. Som titeln anger handlar hela boken (på nästan 300 stora sidor) enbart om vitaminer och mineraler, så det blir ingående och utförligt om vart och ett. Säkert är det fler än jag som inte kände till mineralerna molybden och vanadin tidigare. Alla spårämnen (mikromineraler, sådana vi bara behöver i mindre mängder) är livsviktiga, ändå ryms det vi har i kroppen tillsammans i en enda tesked! Och av vitaminet B12 behöver vi under hela livet en mängd som motsvarar vikten av ett sädeskorn.

Vitaminer och mineraler samverkar i kroppen på ett så oerhört intrikat sätt att det är en hel vetenskap för sig. Människokroppen består av 70 biljoner celler, och för att hålla sig frisk behöver varenda cell tillräckligt med lämpliga näringsämnen. Det är inte undra på (anser jag, alltså) att dagens människor har så många sjukdomar och krämpor, eftersom allt onyttigt och syntetiskt de stoppar i sig stör naturens egen ordning.

Blodsockerblues / 2002

Paulun

Av: Fredrik Paulún

"Blodsockerblues" visade sig vara en nyare upplaga av "Allt om glykemiskt index" som jag nyligen hade läst, men den var kraftigt uppdaterad och utökad, och som den noggranna person jag är läste jag hela boken ändå.

Kosten spelar ju in på i princip vartenda område i livet, och här ges det exempel på hur kosten kan påverka migrän. Intresset och kunskapen om matens betydelse är i stort sett obefintlig hos läkare, sjukvårdspersonal och intresseföreningen för migrändrabbade, säger en person i boken. (Och det gäller ju sannerligen inte bara migrän.) Det finns också många rapporter om hur värstingar har blivit betydligt bättre när de har fått äta riktigt.

Stora boken om vikt, hälsa och mat / 2002

Oberbeil

Av: Klaus Oberbeil

Originaltitel: Fit ohne Fett. Ein Leben lang schlank, vital und glücklich

Översättare: Mia Engvén

Klaus Oberbeil skriver mycket inom området mat och hälsa och han förespråkar inte bara (som många andra, t.ex. Fredrik Paulún) att man bör dra ner på socker utan helst sluta med det helt, vilket jag givetvis instämmer i. Han är också väldigt tydlig med en av mina livslånga käpphästar, nämligen att man ska gå till roten med det onda och inte bara behandla symptomen. Han tar ett bra exempel om en man som har för få mitokondrier i hjärtmuskelcellerna, vilket gör att cellandningen och syreförsörjningen störs och det ger honom smärtor i bröstet. Han går till en läkare, som ordinerar läkemedel som ökar syreförsörjningen men samtidigt gör mannen ständigt trött, hängig och håglös. Det rätta vore i stället att hjälpa mannen att lägga om kosten så att han får i sig näringsämnen som skapar nya mitokondrier.

Men det vore ju för enkelt. Varför göra det enkelt när man kan göra det komplicerat och på köpet stödja läkemedelsindustrin?

Allt om glykemiskt index / 2001

Paulun

Av: Fredrik Paulún

Det här var den första boken jag läste av Fredrik Paulún, och då förstod jag verkligen hur han har kunnat bli så populär. Han skriver på ett sätt som jag tror vanliga människor har lätt att förstå och ta till sig.

Det glykemiska indexet avgörs av hur snabbt magsäcken töms och hur fort livsmedlen kan brytas ner och tas upp i blodet, vilket gör att det också är ett indirekt mått på hur mycket insulin som frigörs. Det anger alltså enbart hur snabbt blodsockret stiger efter en måltid och säger ingenting om näringsinnehåll, fettkvalitet eller andra saker. GI beror på ganska många faktorer: strukturen, ytan, surheten, koncentrationen, fett, protein, vattenlösliga fibrer, antinutirienter, sockerart och typ av stärkelse. Det är bara livsmedel som innehåller kolhydrater som kan ha ett glykemiskt index, men det är inte bara intressant för diabetiker och sockerkänsliga utan för alla, bl.a. därför att kolhydraterna spelar större roll än fettet när det gäller risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar.

Potatis – inte prozac / 1998

DesMaisons

Av: Kathleen DesMaisons

Originaltitel: Potatoes not Prozac

Översättare: Cecilia Lyckow Bäckman

Titeln är helt missvisande, för den här boken handlar om sockerberoende och är ett måste för alla som är överkänsliga mot socker. Skillnaden mellan DesMaisons och de svenska författare som skriver om samma ämne är att hon bygger sin bok på egen vetenskaplig forskning.

De flesta är överens om att sockerberoende och alkoholberoende väcker samma reaktioner i kroppen, men DesMaisons går så långt som att lägga fram tesen att alkoholberoende egentligen i grunden är en sockerkänslighet och att användandet av socker kan betraktas som "upphovet till allt beroende". Alkoholister frossar ofta godis under sina nyktra perioder, och det är just därför de får återfall. Precis som för sockermissbrukare är det i stället kostomläggning och sockerförbud som gäller. Efter att ha genomfört ett sådant program med "hopplösa" alkoholister kunde hon konstatera att 92 % av dem hade blivit nyktra och också lyckades hålla sig nyktra.

Optimal viktminskning / 2004

Sundin

Av: Anki Sundin

En liten och ganska tunn pocket som man tror inte kan innehålla så mycket, men skenet bedrar: här ryms det mycket fakta om näringslära och allt som hör dit (t.ex. träning). Jag ska bara återge två kloka citat:

"Ingen studie som inte publicerats i en vetenskaplig tidskrift är värd att tro på."

"Absolut avgörande för att någon ska lyckas med en hållbar viktminskning är kunskaper inom näringslära."

Speciella ordlistan. 
Diabetes, gluten-, laktosintolerans, födoämnesallergi och överkänslighet mot tillsatser / 1999

Blomqvist

Av: Maria Blomqvist

Den här lilla ordlistan finns på biblioteket men går inte att köpa längre, därför att en ny version är på väg. I den nya upplagan bör författaren förutom att uppdatera information även se över vissa cirkelförklaringar, t.ex. "valnöt - släkt med pekannöt" och "pekannöt - släkt med valnöt". Men alla olika formuleringar som rör socker i innehållsförteckningar är intressanta: osockrat, sockerfritt, socker ej tillsatt, utan socker, utan tillsatt socker, utan vanligt socker, vanligt socker ej tillsatt, osötat, sötat utan socker. Här gäller det sannerligen att kunna läsa mellan raderna.

Hur man närmar sig ett träd / 2005

Dahlgren

Av: Eva Dahlgren

"Rolig, briljant" står det på framsidan av omslaget, men den här boken är tyvärr ingetdera. Men eftersom det står ännu fler lovord på baksidan är det väl bara jag som helt enkelt inte kan uppbåda något intresse för skrivkrampens vånda. Jag gillar verkligen Eva Dahlgren, men den här (dag)boken hade gjort sig bättre som blogg.

Torsk på da Vinci / 2005

Roberts

Av: Adam Roberts

Originaltitel: The Va Dinci Cod

Översättare: Samuel Paulsson

Trots att jag hör till Dan Browns och Da Vinci-kodens anhängarskara tyckte jag att den här hejdlösa driften med Da Vinci-koden var jätterolig!

Vem är Björn och vem är Benny och andra intressanta mysterier / 2004

Lindström

Av: Fredrik Lindström och Hasse Pihl

Jag kan tänka mig att den här boken är rolig om man läser den när man är full. Det var inte jag. Jag kan också tänka mig att författarna var fulla när de skrev den, för det mesta är helt enkelt kvalificerat trams. Talande nog heter också ett kapitel "Varför är roliga historier inte roliga?" Och jag blir så trött när de återger två ord på finska och 50 % blir fel ("sa peittää"). Det enda som jag tyckte var lite fyndigt var att framställa trettioåriga kriget som en hockeyturnering.

Konsten att umgås med en finurlig katt / 1962 (1986)

Gurney

Av: Eric Gurney

Originaltitel: How to live with a calculating cat

Översättare: Barbro Lundquister

Inte alls så rolig som jag trodde - jag hade väntat mig många gapskratt men det var mest småleenden, och ibland också höjda ögonbryn: "En nyligen gjord utredning visade att av 250 människor är 216 kattälskare, 54 katthatare och resten röstar inte i år. Av detta resultat förstår vi, varför utredningar inte bör tagas alltför allvarligt."

Humorn har uppenbarligen förändrats sedan 1960-talet.

Du har huvudrollen i ditt liv. Om forumspel som pedagogisk metod för frigörelse och förändring / 2004

Byreus

Av: Katrin Byréus

En av lärarna på Lärarhögskolan tipsade om den här boken för flera år sedan och sa att den var så fantastiskt bra, så jag köpte den ny för 278:- (studentpris, fullpris var 422:-). Tänk vad många bra böcker jag hade kunnat köpa på Myrorna för de pengarna!

Forumspel är en metod för att medvetandegöra förtryck, orättvisor och konflikter och "träna sig för verkligheten", och jag förstår att det är relevant för lärare i den svenska skolan, men inte i mina svenskkurser i Tyskland. Jag tycker inte ens att det är intressant.

Dyslexi. Stavfel i generna / 2008

Kere

Av: Juha Kere och David Finer

Flera av dyslexigenerna har nyligen upptäckts av forskare i Sverige och Finland. Och det är inte världens enklaste sak: uppgiften att identifiera en gen kan jämföras med att i en storstad (kromosom) i en viss stadsdel (kromosomregion) med miljoner invånare (baser) identifiera vilka som bor i ett visst hus (genen). Gener förklarar ungefär hälften av alla fall av dyslexi.

Albert Einstein hade inte bara Aspergers syndrom utan också dyslexi. Så när folk kallar dessa tillstånd för "sjukdomar" är de verkligen ute och cyklar - ändå står det "dyslexi och andra sjukdomar" även i den här boken!

Lärare och lärarutbildningen får skarp kritik: "Lärarutbildningen är en stor skandal i Sverige", och: "Du måste bygga skolutveckling på systematisk kunskap, inte på eldsjälar, hur viktiga de än är för skolans arbete. Det har inte den svenska skolutvecklingsmyndigheten förstått." Jag är av samma åsikt.

Att stödja barn med DAMP. Neuropedagogik för lärare och föräldrar / 1998

Freltofte

Av: Susanne Freltofte

Originaltitel: Hvor slipper DAMP'en ud? Dysfunktioner og neuropædagogik ved forskellige typer DAMP

Översättare: Marika Hagelthorn

Susanne Freltofte har här gjort ett genidrag. Hon utgår från Lurias blockmodell som delar in hjärnan i tre block, och så kallar hon hjärnan fabriken Hjärnan AB och blocken vaktmästeriet, produktionsavdelningen och direktörskontoret/driftsavdelningen. Den bilden använder hon sedan konsekvent i hela boken i både text och bild, vilket gör att hjärnans uppbyggnad i allmänhet och dess sätt att fungera hos barn med damp i synnerhet åskådliggörs på ett tydligare och mer lättbegripligt sätt än i någon annan bok jag har läst. Exempel:

En fabrik utan direktör kan mycket väl producera, men inte föreställa sig vilken slutprodukten blir, så en person utan direktörsfunktion upprepar många beteendemönster utan att på förhand inse konsekvenserna av dem. Direktören är dessutom den instans som kan förhålla sig självkritisk till de utförda uppgifterna.

Om barnets produktionsavdelning fungerar dåligt samtidigt som direktörskontoret fungerar bra, är barnet många gånger medvetet om sina egna svårigheter och försöker då undvika situationer som det vet att det inte klarar av.

Peta inte i maten!/ 
2005

Svensson

Av: Mattias Svensson

En moderat som polemiserar friskt mot "staten" och matpolitiken (när boken skrevs hade vi fortfarande en socialdemokratisk regering). Det är fascinerande hur mycket man kan vinkla statistik, men det mesta orsakar bara gäspningar tills käken går ur led. Och när han går så långt som att i princip påstå att sockerberoende inte finns tappar han all trovärdighet.

Fokus på autism. Vad vi vet, vad vi inte vet och vad vi kan göra för att hjälpa barn med autism / 2000

Cohen

Av: Shirley Cohen

Originaltitel: Targeting Autism. What we know, don't know, and can do to help young children with autism and related disorders

Översättare: Per Rundgren

Fokus i den här boken är olika behandlingsmetoder som sedan 1970-talet med varierande resultat har prövats i USA. De redovisas grundligt, och det är mycket informativt och bra.

Efter att ha reagerat kraftigt mot orden "bota" och "tillfriskna" i förordet till Temple Grandins bok (se Lästa böcker 2007) känns det skönt att jag i den här boken får både definitioner och exempel på vad som i allmänhet avses med begreppen, och dessutom medhåll från författaren att vi skulle göra klokt i att avstå från termen "tillfrisknande" (vilket man också allt mer gör) eftersom det inte är det det handlar om. Med "bota" avses att avlägsna autismens bakomliggande orsaker, och det har hittills ingen kunnat göra. Med "tillfriskna" menar de flesta helt enkelt att de mest synliga yttre tecknen försvinner och att man klarar sig bra i livet utan hjälp och stöd. Men, som Cohen mycket riktigt konstaterar: "Personer med autism som fungerar näst intill normalt kan avlägga akademisk examen, uppvisa en intelligenskvot över genomsnittet och delta i föreningslivet. Men de saknar ofta nära vänner, de sällskapar inte med det motsatta könet, de har svårt att skaffa sig ett arbete i paritet med sin utbildningsnivå och allmänna kompetens och de fortsätter att i många avseenden känna sig annorlunda."

Ett barn i varje klass. Om ADHD och DAMP / 2005

Gillberg

Av: Christopher Gillberg

Många lärare har ingen aning om vad ADHD/DAMP är, det ingår inte i lärarutbildningen. Ofattbart!

"Det är oacceptabelt att lärare även i framtiden skall vara samhällets enda barnexperter utan utbildning om barn." Ja, det håller jag helt med om.

Gillberg anser att pojkar borde börja skolan ett år senare än flickor därför att de mognar senare. Det är ju ganska omöjligt att genomföra i praktiken, säger han, men i teorin vore det det bästa.

Att Emil i Lönneberga har ADHD-drag hade jag läst förut, men Gillberg nämner också Bill den förskräcklige. Självklart!

Barnneuropsykiatri. MBD/DAMP, autistiska störningar, dyslexi / 1996

Duvner

Av: Tore Duvner

En ganska gammal bok (på det här området går allt så fort att en del har hunnit bli föråldrat på bara drygt tio år), men ändå högintressant och späckad med fakta. Termen "postrotatorisk nystagmus" var ny för mig, och den innebär grad och duration av nystagmus efter 10 varvs snurrande i kontorsstol under 20 sekunder (!). Många barn med ADHD älskar nämligen att åka karusell och berg-och-dalbana och får varken yrselkänsla eller nystagmus, och det kan ses som tecken på en hjärnstamsstörning.

Einstein hade inte bara AS, han hade dyslexi också.

Ordet "ledsenpratstunder" gillade jag.

The Hollow / 1946 (1971)

Christie

Av: Agatha Christie

Jag såg den här filmen tillsammans med min syster (som också är Christie-fan), och då brukar jag försöka läsa boken i direkt anslutning till filmen för att kunna jämföra de olika medierna. Oftast går det inte, av tidsbrist, men jag är glad att jag hade tid nu för jag hade bara ett suddigt minne av boken.

Det vi båda reagerade på i filmen var att rollbesättningen av John Christow var otroligt dålig. Den skådisen var varken snygg eller charmig och att John skulle vara en så stor kvinnotjusare var inte alls trovärdigt i filmen.

Psykosomatik / 1999

Lerner

Av: Marianne Lerner

Platon ansåg att orsaken till att många läkare inte kunde bota sjukdomar var att "...de ignorerar helheten, som borde studeras samtidigt till nytta för delarna som aldrig kan bli friska med mindre att helheten är frisk." 2 400 år har gått sedan dess – och hur långt har vi kommit?

Den här boken är faktiskt den första jag har läst som ger (vågar ge?) en inblick i hur terapeuten kan känna det gentemot patienterna. Modigt!

Men som så ofta när det handlar om Finland blir det fel... Den "finska" poeten Bodil Lindfors är inte finsk utan finlandssvensk. En finsk person har finska som modersmål och en finlandssvensk person har svenska. "Finländsk" hade hon kunnat skriva, det är en person från Finland oavsett modersmål.

Sockerdetektiven – hittar vägen till bättre mat / 2008

Östberg

Av: Maj Östberg Rundquist

Redan Linné skrev att socker är skadligt. I hans "Diæta naturalis" från 1733 skriver han i hälsoregel nr 100 (som f.ö. heter "Allt fylleri skadar"!) om socker: "Tänderna är detta ganska skadeligt bewittna med mig alla unga barns tänder, som swartna af socker och taga cariem et caluculum. Så ofta jag äter socker får jag tandvärk."

När aspartam bryts ner i vår kropp blir en av nedbrytningsprodukterna metanol (= träsprit). Härligt att gå runt med träsprit i kroppen.

Sverige ligger på andra plats i världen när det gäller den totala godiskonsumtionen (Danmark är etta), och sockerkonfektyr (t.ex. sega råttor och skum- och gelégodis) äter vi mest av alla. Inget rekord vi ska vara stolta över, tycker jag.

Historien om diabetes och insulinets upptäckt / 1999

Ajanki

Av: Tord Ajanki

Vilken rafflande historia!! En välskriven, välformulerad och enormt intressant bok, spännande som den bästa deckare! Författaren är väldigt skicklig på att bygga upp spänningen och använder t.o.m. riktiga cliffhangers. Inte ens de många djurförsöken och tre flagranta sakfel* kan grumla min förtjusning över den här boken.

* Sakfelen: att franskans "non plus" skulle betyda "inte bara", att "hypoglykemi" betyder "det höga blodsockervärdet" och att ordet "insula" kommer från grekiskan.

Medicinsk grundkurs / 2003

Arvidsson

Av: Kenneth Arvidsson (projektledare)

Verkligen en grundkurs: lite om allting inom medicin, så det blir förstås kortfattat men är ändå mycket informationsrikt. Har repetitionsfrågor i slutet av varje avsnitt och fungerar bra för självstudier.

Parkinsons sjukdom. Behandling, Omvårdnad, Tips / 2003

Höglund

Av: Arja Höglund, Johan Lökk, Susanna Lindvall (red.)

Den här boken finns tydligen också som pdf-fil att ladda ner, vilket jag inte visste. Den har många fler handfasta råd både direkt till Parkinsonsjuka och till vårdare än den förra boken jag läste och inte så mycket bakgrund och historia – mer här och nu.

Parkinson / 2000

Johnels

Av: Bo Johnels & Ulf Schenkmanis

Parkinson-liknande besvär finns faktiskt nämnda redan i de indiska Vedaskrifterna från 1000-talet f.Kr., och även senare under romersk tid.

Boken "Awakening" av Oliver Sacks som handlar om Parkinson kände jag inte alls till, inte heller filmen med samma namn som är baserad på boken. De hamnar på att läsa- resp. att titta på-listan.

En bok om epilepsi / 1996

Strömbrink

Av: Gunilla Strömbrink, Kristina Malmgren & Ingrid Olsson (red.)

Den första beskrivningen av ett epileptiskt anfall är från Mesopotamien från ca 2200 f.Kr.

Den första mer kända skriften om epilepsi är Hippokrates bok "Om den Heliga sjukdomen" från 400-talet f.Kr.

En komplett handbok i epilepsi som behandlar allt från epilepsins historia till dagens stödorganisationer.

 

<< Tillbaka till midenstrand.se/Listor

^Till högst upp på sidan^

 

 

Bookmark and Share

 

© Madeleine Midenstrand 2007–2022 — Uppdaterad 2022-01-12

Lästa böcker

 

2009

2008

2007

Madeleine

Översätt sidan!