Sök på hela sajten

Blogg

Ingemars idealliv

Skrivet sommaren 2023 som hyllningstext till en person som heter Ingemar.

 

Ingress: Ingemars inkarnering inleds inuti inomäktenskapligt inseminerade isterbuken. Ingemars instinktiva, introverta insidesskildring: "Instängt!" Istermagens inneliggande inhysings intåg inträffar innan Ingemar inandas initialt. Ingemar invägs.

Ingemars indigoblå iakttar inkarnationsupphovet, instrumentmakaren, industriarbetarsonen. Ifrågavarande individer inspekterar Ingemar ingående. Ingemar infriar ilsnabbt infödingarnas illusioner, inhöstar idoldyrkan. Isagogiske instrumentmekanikersonen indiandansar, illtjuter ivrigt: "Ingemar is incredibly irresistible!" (Inglese. Italiano: Incredibilmente irrestistibile.) ”Indeed”, instämmer Ingemarfansen, införstådda i interkulturella interjektioner.

inneröra Ingemar insjuknar i icke-invasiv inflammation i inneröronen. Intensivvården injicerar inkognito Ingemar inför infektionsrisken. Injektionssprutan injagar instabilitet inombords. Inga ingrepp inplaneras.

Inträngling inträder i intelligentsian. Ingemar idisslar inflexibelt illalåtande invektiv: "Insnöade inkräktare! Insinuanta inälvsparasit! Integritetsintrång!" Implementerar ideligen infama, infallsrika illdåd. Illtyckta infiltratören ilar ikapp illbattingen, illvrålar indignerat "idiot!" igen, ilsket illröd. Inlärd irritation! Intrigen invecklas, impertinente illgärningsmannen illfänas intensivt. Ingen i interiören intervenerar i incidenterna. Isch!

Inskolningsperioden inspirerar. Ingemar idrottar ihärdigt (ishockey, innebandy), idkar instrumentalmusik, innantilläser idogt Iliaden, illustrerar imposanta inlagor, improviserar idéer, införskaffar igelkott. Inaktivitet innefattas ingenstans!

Ishockey  Instrument  Iliaden  Illustration  Idéer

Ingemars inkrementella inkörningsperiod introduceras, inlärningskurvan inlagras. Inlämningsuppgifterna inmutar illuster image. Identitetssökandet inkluderar inomkyrklig immersion, infasad immatrikulering. Ingemar idealiserar ideologin ickevåldsprincipen: inkallelseordern ignoreras, inryckningsdagen inkompetensförklarar Ingemar inlevelsefullt inmönstringsofficerarna. "Icke-inblandning!" inskärper Ingemar insisterande. Intervjuarna interpreterar iskallt Ingemars intervjusvar, ironiserar: Irrläror! Internutredning insinueras, ifall Ingemars istadiga, insiktsfulla ifrågasättande inrapporteras inofficiellt.

Intrikata indoeuropeiska idiom intresserar Ingemar. Ideliga iakttagelser identifierar idiolekter: ido, iberiska, interlingua, irländska, isländska, italienska. Impara italiano. Individualisten Ingemar inhämtar inspelningsutrustning, insuper instruktionsböcker i ilfart, inducerar imponerande infallsvinklar i intonationen.

Idrottsintresset inbegriper inomhusaktiviteter i Idre. Ingemar infångar iögonfallande idealkvinna, inflikar initiativrika inledningsfrasen: "Ingenjör Ingemar, inkomstklass inkonstant, inkomstökning innestående!" "Ingalunda inkompatibel!" infogar Ingemar informellt. Idoliserade Idrekvinnan inser innebörden i informationen, instruerar inkännande Ingemar i isdans.

Isdans

Ibland ids inte indolente Ingemar interagera, implikation: idealmannen infantiliseras indiskret i innekretsen. Irriterade Ingemar ingår impulsivt i ide; irreversibel isolering ifred. Intuitiva isprinsessan ingriper illmarigt: indefinita incitament indikeras indirekt. Islossning! Ingemar inlemmas invändningsfritt i Iduns interna idyll. Illustrerade inbjudningskort ivägsänds, invigningsceremonin inövas. Ingiftets inbördes ikraftträdande igångsätts: inflyttning i insatslägenhet, inredningen idel innegrejer – idylliska Ikeamöbler inköps, inramad ikonografisk illustrationskonst, imaginära Ibsen-imitationer, ideella intarsiaarbeten, inbrottssäker inåtgående ingångsdörr, insynsskyddad inglasad infravärme. Importerad isbergssallad inmundigas, insaltad insjöfisk, inbakade ingefärspäron, isglass, iste. Inackorderingar iförda inneskor inkvarteras, innekatter inplaceras icke i intimsfären. Internet installeras ingenstädes, ity inom IT-teknologin ifråga iscensätts ingenting i investeringssyfte.

Idag innehar Ingemar ikonstatus. Innebär inledningsvis: innovatörstakter, inspirationskälla, iakttagelseförmåga, idékläckning, inkluderande individualism, improvisationsförmåga, inflytande, impulsgivning, inetsad initiativkraft, inlevelse, inblick inifrån.

Intygas innerligt!

Innehållsförfattare, inläsning: Influensasjuka immigranten

Iris

 

Här kan du lyssna på min inläsning av texten.

 

Till högst upp på sidan

 

 

© Madeleine Midenstrand 2007–2024 — Uppdaterad 2023-12-05