Sök på hela sajten

Blogg

Jämförelse av sista vilja-arkiv

 

Introduktion  •   Lavendla-arkivet  •   Vita arkivet  •   Livsarkivet  •   Översikt  •   Slutresultat  •   Mitt val

 

Introduktion

 

I skrivande stund finns det tre kostnadsfria webbtjänster där man kan fylla i uppgifter om sin sista vilja, för att underlätta för sina anhöriga efter sin bortgång. Det är alltså inget som är juridiskt bindande, utan det handlar om ens egna tankar och önskemål kring begravning, minnesstund, dödsannons etc., samt information om bank och försäkringar och om var man förvarar viktiga handlingar, exempelvis testamente, lagfarter och äktenskapsförord. Sista vilja-arkivet kan sägas vara en del av döstädningen - man förbereder inför sin egen död.

När jag läste om de tre tjänsterna verkade de ganska likvärdiga, men jag beslöt att skapa konto på alla tre och jämföra dem - och de visade sig vara väldigt olika! Som så ofta är fallet är inte en av tjänsterna klart överlägsen, utan var och en har fördelar framför de andra och de kompletterar i stället varandra väldigt bra.

I alla tre arkiven kan man logga in och ändra/komplettera informationen hur många gånger som helst. Man uppger en eller flera kontaktpersoner som får tillgång till arkivet efter ens död, men de är inte bundna till att välja den begravningsbyrå som tillhandahåller just det arkiv man har valt. Här presenterar jag arkiven i den ordning jag utforskade dem.

 

Lavendla-arkivet

 

Lavendla

 

Lavendla är en kombinerad begravningsbyrå och juristbyrå och erbjuder alltså både begravning och juridiska tjänster under samma tak. Inloggning sker med bank-ID. Allt man skriver i Lavendla-arkivet är krypterat, så inte ens de anställda på Lavendla kommer åt ens information. Man kan också själv radera kontot om man vill.

Lavendlas arkiv har fem avdelningar: Begravning, Lösenord, Bankuppgifter, Dokument och Övriga uppgifter.

Avdelningen Begravning har fem underavdelningar: Innan ceremonin, Begravningsceremonin, Minnesstund, Gravsättning och Ekonomi. Varje underavdelning har 1-7 frågor som hjälp på traven, till exempel "Önskar du att kistläggning sker i några speciella kläder?", "Önskar du annonsera inför begravningen?", "Vad önskar du ska serveras /på minnesstunden/?".

I Lösenord och Bankuppgifter fyller man i de uppgifterna.

Avdelningen Dokument är ett dokumentarkiv för digitalfiler där man laddar upp allt som de anhöriga som ska arrangera begravningen ska få tillgång till. Här finns inga begränsningar i filformat eller storlek.

Avdelningen Övriga uppgifter är tom på frågor, där fyller man helt enkelt i allt övrigt man vill framföra.

 

Vita arkivet

 

Vita arkivet

 

Vita arkivet drivs av Fonus begravningsbyrå. Inloggning sker med bank-ID.

Vita arkivet har sju avdelningar: Mina anhöriga, Min begravning, Det jag äger, Försäkringar, Viktiga papper, Om mig och Mina bilagor.

Avdelningen Mina anhöriga motsvarar Kontaktpersoner i Lavendla, som där finns under Inställningar.

Avdelningen Min begravning motsvarar förstås Begravning i Lavendla, men frågorna är mer detaljerade och ger mer input än Lavendlas allmänna frågor.

Avdelningen Det jag äger har fem frågor varav en fick åtminstone mig att riktigt tänka till: "Hur vill du att dina anhöriga gör med dina privata papper som brev och dagböcker – ska de sparas, läsas eller kanske brännas?" En annan fråga är vad man vill ska hända med sitt/sina husdjur.

Försäkringar har här en egen avdelning.

Avdelningen Viktiga papper har också fem frågor, och där ingår information om bank och bankfack, som i Lavendla är en egen liten avdelning. En annan fråga rör prenumerationer, abonnemang och medlemskap som ska avslutas - viktiga saker!

Avdelningen Om mig har elva frågor avsedda att hjälpa begravningsförrättaren (prästen) att lära känna en för hen kanske helt okänd person (mig), eller som hjälp för personer som ska hålla tal vid minnesstunden.

I avdelningen Mina bilagor kan man ladda upp fem filer på totalt 10 Mb i Word- eller pdf-format.

 

Upp

Livsarkivet

 

Livsarkivet

 

Livsarkivet drivs av SBF, Sveriges Begravningsbyråers Förbund, och skiljer sig en hel del från de övriga två arkiven. Här sker inloggning med e-postadress och lösenord, och e-postadressen kan inte ändras. Om man inte har kvar mejladressen går det fortfarande att logga in, men inte att använda funktionen Glömt lösenord.

Livsarkivet går även att ladda ner i sin helhet som pdf, och filen har exakt samma innehåll som webbkontot.

Även upplägget är annorlunda. Här finns avdelningen Mina dokument, som inkluderar försäkringar. Men här uppger man information om dokumenten och var de finns, man laddar inte upp dem.

Avdelningen Mina önskemål, Kista/Urna och Blommor & utsmyckning motsvarar Begravning/Min begravning hos de övriga två, men frågorna är inte identiska så viss input är alltid ny. Ett exempel: de andra frågar om man vill ha några speciella kläder i kistan. Livsarkivet frågar om man vill ha svepningskläder eller egna kläder, och jag visste inte att det fanns något som hette "svepningskläder" så det var ny information för mig.

Avdelningen Min vilja i livet finns det ingen motsvarighet till hos de andra två. Där ger man information om sig själv i händelse av sjukdom eller olycka som gör att man blir beroende av andra människors vård och omsorg. En del frågor är samma som under rubriken "Om mig" hos Vita arkivet, men syftet för frågorna är ju olika och därför tänker man nog olika när man svarar (åtminstone jag). Här får man också ta ställning till organdonation och vård i livets slutskede. Förutom organdonation gäller ju inte dessa avdelningar efter döden utan när man blir sjuk, gammal eller otillräknelig, och det är väl antagligen därför man kan ladda ner Livsarkivet som pdf och ge till anhöriga medan tid är.

 

Översikt

 

  Lavendla-
arkivet
Vita
arkivet
Livs-
arkivet
Gratis Ja Ja Ja
Erbjuder begravning Ja Ja Ja
Erbjuder juridiska tjänster Internt Externt Externt
Inloggning med bank-ID Ja Ja Nej
Utloggning pga. inaktivitet Nej Ja Nej
Krypterat Ja Nej Nej
Kompletteringar / ändringar kan göras Ja Ja Ja
Mycket input som hjälp på traven Nej Ja Ja
Uppladdning av filer Ja * Ja ** Nej
Arkivet kan laddas ner som pdf Ja Nej Ja
Arkivförvaring i pappersform hos byrån Nej Ja Ja
Arkivet bevakas och dödsboet informeras automatiskt Nej Nej Ja
Info till anhöriga om man blir otillräknelig Nej Nej Ja
Fråga om organdonation Nej Nej Ja
Radera kontot Ja Nej Ja

 

* Utan begränsningar
** 5 filer på totalt 10 Mb

Upp

Slutresultat

 

Det går inte att betygsätta de tre tjänsterna eftersom vi människor har så olika utgångspunkter och behov. Behöver du mycket information och input som du inte skulle ha kommit på av dig själv? Välj Vita arkivet eller Livsarkivet. Är säkerheten vid inloggning viktig? Välj Lavendla eller Vita arkivet som har bank-ID. Vill du inte ha ditt arkiv online? Välj Vita arkivet eller Livsarkivet. Är det viktigt för dig att det du skriver är krypterat? Välj Lavendla.

Och så vidare!

 

Mitt val

 

Jag valde Lavendla, inte därför att det är det enda som är krypterat utan av en annan orsak: därför att man där kan ladda upp vilka filformat som helst utan maxbegränsning. Jag vill kunna ladda upp Excelfiler, foton och musikfiler - allt det funkar i Lavendla. I Vita arkivet är det max fem filer i Word- eller pdf-format på totalt 10 Mb, och i Livsarkivet går det inte att ladda upp någonting alls. Och medan jag höll på med jämförelsen fick jag världens idé - tänk att spela in ett eget tal som sedan kan spelas upp vid minnesstunden!! Det vore väl något, det! :-)

Men egentligen valde jag alla tre arkiven. Jag hade inte velat vara utan den input som jag har fått från de övriga två, så jag har kopierat över allt som jag vill använda därifrån och laddat upp i Lavendla, och avdelningar i Livsarkivet som rör livet före döden kommer jag att fylla i och ge till anhöriga på papper.

Den ultimata lösningen!

I Vita arkivet finns inte funktionen att själv radera kontot, så antingen har man kontot kvar eller så måste man kontakta Fonus och be dem radera det.

Och du - det är inte läskigt alls, det är faktiskt roligt att fylla i allting om sig själv och veta att man är med och bestämmer in i det sista!

 

Skrivet i januari 2020.

 

Senare tillägg:

Lavendla har haft tekniska problem, och vid ett tillfälle försvann all min text i avdelningen "Begravningsönskemål". Teknikerna på Lavendla lyckades inte återskapa texten, den var och förblev borta och jag blev tvungen att skriva allting på nytt ur huvudet. Jag övervägde länge att byta tjänst, men till slut gjorde jag inte det. Det finns ju inga garantier för att inte någon av de andra två tjänsterna också drabbas av tekniska fel.

Men numera vidtar jag en säkerhetsåtgärd varje gång jag har gjort ändringar: jag laddar ner hela arkivet som en pdf-fil - en ny funktion som inte fanns från början - och sparar filen i datorn. Den åtgärden rekommenderas!

 

 

Till högst upp på sidan

 

 

© Madeleine Midenstrand 2007–2024 — Uppdaterad 2023-10-25