Lexikografikonferens i Finland 2009 03/06/06—05/06/09

Nordisk Forening for Leksikografi (NFL) på konferens i Tammerfors
Starta bildspel
I år var det återigen Finlands tur att vara värd för NFL-konferensen, den här gången i Tammerfors. Tammerfors har drygt 200 000 invånare och ligger vid en fors…
Tammerfors järnvägsstation, även den i vackert rött tegel. Det är en funkisbyggnad från 1936.
Den ortodoxa kyrkan S:t Alexander Nevskij och S:t Nikolaus från 1899 ligger på vägen mellan järnvägsstationen och universitetet. Byggnaden är det renaste…
Ortodoxa kyrkan sedd från universitetshållet, in mot centrum.
Tammerfors universitet, där konferensen hölls. Huvudbyggnaden stod färdig 1960 och arkitekt var Toivo Korhonen.
Universitetet är Finlands fjärde största och här studerar 15 000 personer.